Adskillelse af kirke og stat? Oplæg v. Christian Langballe

CB 1Mød op til en aften, hvor vi byder sognepræst og MF’er for Dansk Folkeparti Christian Langballe velkommen til en debat om Folkekirken i Danmark. Skal kirke og stat forsat være forenet? Hvordan er Folkekirkens tilstand i det senmoderne samfund? Findes Folkekirken om 50 år?

Der lægges op til en god debat onsdag d. 22. oktober kl. 19:00 i VU Viborgs lokaler på St. Sct. Hans gade 11A.

VU Viborg er vært ved kaffe og kage.

Vi ses!

Find arrangementet på Facebook.