Antisocialist – en aktuel kampagne

VU Viborg havde d. 28. august VU’s kampagnebil stillet til rådighed, og den mulighed skulle selvfølgelig udnyttes til at føre skolestartskampagnen Antisocialist. Om morgenen uddelte vi pjecer på Viborg Gymnasium og HF, og i middagspausen var der uddeling på Bjerringbro Gymnasium. I den forbindelse havde VU Viborg et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad.

Antisocialist – en aktuel kampagne
Venstres Ungdom i Viborg (VU Viborg) førte d. 28. august kampagnen Antisocialist på ungdomsuddannelsesstederne i Viborg og Bjerringbro. Kampagnen spørger: ”Lighed for en hver pris?” og har budskabet ” Man hjælper ikke de fattige ved at udrydde de rige…”

En kampagne, der rammer plet i forhold til disse dages forskellige skatteudspil fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. De røde har nemlig en grundlæggende trang til stadig omfordeling med stigende skatter som forudsætning. En trang som vi nu ser konkretiseret ved millionærskatten, der reelt er en misundelsesskat, samt ved forhøjelsen af selskabsskatten. Begge forslag, der risikerer at få folk til at arbejde mindre end de ellers ville gøre og samtidig svækker Danmarks konkurrenceevne.

Det er det typisk røde lighedsideal, som kun handler om at fordele samfundskagen lige uden at se på den samlede størrelse af heraf. For velstanden bliver ikke større, når konkurrenceevnen svækkes og den nødvendige dygtige arbejdskraft bebyrdes yderligere. Danmarks fremtid er fuldstændig afhængig af kloge hoveder, som misundelsesskatten primært rammer. Ergo ”Man hjælper ikke de fattige ved at udrydde de rige…”, som vores kampgane påpeger. Samlet set bliver vi blot fattigere eller går glip af muligheden for forbedret velstand.

Som liberale i VU er vi i stedet for optaget af at skabe grobunden for velstand, herunder ikke at pålægge arbejdskraften for store byrder. Imidlertid er lighedstanken vigtigt, når det drejer sig om lige muligheder eks. i forbindelse gratis uddannelse, der både er til gavn for den enkelte og hele samfundet.