Aprilnummeret af Nyt fra VU Viborg

I dag udkommer aprilnummeret af VU Viborgs nyhedsbrev, Nyt fra VU Viborg. Medlemmer af foreningen, der har opgivet deres e-mail-adresser, har fået det tilsendt.

Læs i dette nummer blandt andet om årsagen til Socialdemokraternes behov for spindoktorer, Venstres forslag om billigere transport til unge og Venstres Ungdoms forårskursus.

Hvis du ikke har fået det, kan du sende din e-mail til kontakt@vuviborg.dk eller læse nyhedsbrevet online som PDF eller herunder: