Bestyrelsens konstituering

Venstres Ungdom i Viborg har på gårsdagens konstituerende bestyrelsesmøde besat tillidsposterne i foreningen på følgende måde:

  • Jakob H. Harritz, der genvalgtes som formand på generalforsamlingen, genvalgtes på mødet som repræsentant for Venstre i Viborg Kommune samt som landsstyrelsesmedlem.
  • Isak Krab Koed opnåede genvalg som næstformand, repræsentant for VU Viborg i Venstre i Viborg Kommune, suppleant til landsstyrelsen og webmaster for hjemmesiden.
  • Brian Charles Schmidt genvalgtes som kasserer.
  • Claus Bitsch genvalgtes som medlemsansvarlig for foreningen.
  • Morten Rykov genvalgtes som repræsentant for VU i Venstre i Viborg.
  • Trine Bennike genvalgtes som fast sekretær.

På mødet vedtog bestyrelsen at forsøge en ny organisatorisk struktur i foreningsarbejdet. Bestyrelsen nedsatte som resultat af enigheden om dette to stående udvalg, henholdsvis Politisk Udvalg, der skal stå for at udvikle VU Viborgs politik på såvel lokalt som nationalt plan samt at synliggøre foreningens aktiviteter og politik for unge borgerlige i Viborg og omegn, og Aktivitetsudvalget, der skal arrangere medlemsfester, debatarrangementer, kampagner i forbindelse med valg o.l. og generelt agere primus motor for en livlig aktivitet i VU Viborg.

Baggrunden for forsøget med udvalgsstrukturen skal findes i et ønske om i højere grad at involvere menige medlemmer af VU Viborg i udviklingen af foreningen i såvel social som politisk henseende. Det er bestyrelsens indtryk og håb, at der blandt foreningens eksisterende medlemmer findes en række mennesker, der gerne deltager mere aktivt end på nuværende tidspunkt i dens gøren og laden, men som samtidig ikke er parate til at påtage sig bestyrelsesansvar. De to udvalgsformænd vil i samarbejde med foreningens formand i den kommende tid arbejde på at synliggøre denne oplagte mulighed for at tage del i foreningens aktiviteter på mere uforpligtende basis.

Til Politisk Udvalg valgtes foreningens næstformand, Isak Krab Koed, som formand. I udvalget indtrådte desuden Claus Bitsch og Hector Andersen. Aktivitetsudvalget nedsattes med Nanna Endelt Pedersen i formandsstolen. I udvalget indtrådte ved etableringen Trine Bennike og Signe Emilie Rimer.