Bestyrelsesmøde 3/3 – 2010

Onsdag d. 3/3 – 2010 afholdes kl. 19:00 bestyrelsesmøde i VU Viborgs lokaler på St. Sct. Hansgade 11A. Da det er den nyvalgte bestyrelses første møde efter generalforsamlingen, er det her, bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, medlemsansvarlig og så videre.

Interesserede kan ved henvendelse få dagsorden, bilag, referat osv. tilsendt pr. e-mail. Alle er velkomne.