Den skjulte skat

Snart sagt al politisk debat handler for tiden om, hvordan man bedst muligt kommer ud af den nuværende internationale økonomiske krise. Den aktuelle krise bunder bl.a. i gældsproblemerne i Sydeuropa. Gældproblemer, der ikke mindst skyldes, at man allerede inden finanskrisen i 2008 havde et stort offentligt overforbrug. Gælden antager nu så store højder i et stigende antal lande, at markedet mister tilliden til, at det kan lade sig gøre at betale gælden tilbage.

Normalt vil en sådan situation med lavvækst resultere i lav inflation. Imidlertid har inflation generelt været høj i perioden og Danmark går ikke fri. Inflationen har været omkring 2 %, som man helst ikke skal over ifølge de fleste økonomers vurdering. Aktuelt har den været oppe i 3 % i julimåned i forhold til sidste år. Høj og stigende inflation er ofte udtryk for at økonomien allerede kører i for højt gear i forhold til udbuddet af forskellige nødvendigheder i produktionen.  Pt. skyldes inflationen bl.a., at olie- og fødevarepriserne har været stigende.

I en sådan situation skal man være varsom med at låne flere penge til forbrug, fordi øget aktivitet alt andet lige vil øge inflationen.  Selvom inflationen ikke levnes megen plads i den offentlige diskussion, er den yderst vigtig. Den rammer nemlig dem, der vælger at spare op, ved at gøre penge mindre værd og tilskyder folk til gældsætning, fordi udgifterne hertil er lettere at bære, når værdien af pengene falder. Inflation virker således akkurat som en skjult skat, der flytter penge fra folk, der sparer op til folk, der gældsætter sig, selvom den ikke formelt fremtræder som en skat.  Og specielt fordi finanskrisen i 2008 udsparing af for voldsom gældsætning, giver det stof til eftertanke at fører en sådan politik. Vi skal ikke begå samme fejl igen!

Fra den røde blok side lyder svaret på udfordringen som altid ”brug flere penge”. Det var svaret før, under og efter højkonjunkturen. Disse finansieres her og nu indiskutabelt ved at ”slå et hul i kasse” som soc.dem. finansordfører har formuleret dette. Dette er en alt for enøjet og dogmatisk politik at føre. For vækst og beskæftigelse er ikke alt, hvis bagsiden af medaljen er enorm offentlig gældsætning og ikke mindst skjult skat på opsparing.