Den socialdemokratiske enhedsskole

FolkeskoleDette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 15/12 – 2012.

DSU’eren Kasper Skov Andersen afviser i Viborg Stifts Folkeblad 11/12 – 2012 det betænkelige i, at heldagsskolens eksplosion i timetallet forhindrer børnene i at være sammen med deres forældre, med en konstatering om, at “langt de fleste børn alligevel ville være i daginstitution indtil klokken halv fire.”

Skov Andersen skal selvfølgelig have lov til at synes, at det er i orden tvinge alle til at gøre, som langt de fleste allerede gør – men så bør han også indrømme, at det, han kalder en skole for hele folket, snarere er en skole for folk, som folk er flest. Når regeringen kaster vrag på den enkelte folkeskoles pædagogiske frihed og dikterer, at alle skoler skal følge heldagsprincippet, tvinger den nemlig forældre, der har lyst til og mulighed for selv at tage sig af deres børn inden halv fire, til at vælge en privatskole – og har de ikke råd til det, kan det ikke lade sig gøre. Det er klassisk socialdemokratisk kassetænkning, der levner meget lidt plads til den enkelte families ønsker og behov. De har bare at opføre sig som den socialdemokratiske idealfamilie. Må jeg foreslå, at man toner rent flag og skifter eufemismen “helhedsskole” ud med det mere retvisende udtryk “enhedsskole”?

Men heldagsskolen tjener et højere formål, mener Skov Andersen og postulerer, at aktivitetstimerne udretter alverdens lyksaligheder. Sagen er bare, at det er højst tvivlsomt, om han har ret. De internationale undersøgelser PIRLS og TIMSS har netop dokumenteret, at der ikke er nogen sammenhæng mellem undervisningstid og faglige resultater. Skrot heldagsskolen og lad forældrene beholde deres børn!