Opdatering d. 3. februar 2018

Denne lørdag holder VU Viborg ordinær generalforsamling.

Dagsorden består af følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent for kommende forenings år
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsen
10. Valg af revisorer
• Valg af én revisor
• Valg af to revisorsuppleanter
11. Eventuelt

Der vil være pizza efterfølgende og det kan sammen med velkomstdrink købes for kun 50 kr.

Dette kan købes via Mobilpay på nr. 23953 – HUSK NAVN på
overførslen). Deadline for køb af mad er d. 15. februar.

Slutteligt vil der være fest i lokalerne!

Vi glæder os til at se dig!

Mange liberale hilsner fra VU Viborgs Bestyrelse💙💙