Det højeste gode

isak-150x150Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 10/6 – 2013.

Chefredaktør Lars Norup plæderer i sin leder 8/6 – 2013 for, at Konservative skal “slutte op om den skoleaftale, som regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om.” Begrundelsen er, at det sender et forkert “signal,” hvis skolereformen ikke vedtages i “bred politisk enighed.” I øvrigt mener han ikke, at Konservative vinder andet end nogle få procent i meningsmålingerne på at stå fast – og hvordan kan de så forsvare at blokere skoleforliget?

Det norupske ræsonnement udelukker fuldstændig den oplagte mulighed, at Konservatives vedholdende modstand mod obligatorisk lektiecafé simpelthen skyldes, at det ikke ligger i partiets ideologiske DNA at billige ensretning og unødig tvang. En ideologisk grundholdning, som undertegnede og mange andre Venstrefolk heldigvis kan nikke genkendende til.

I sin leder 13/4 – 2013 konstaterede Lars Norup ellers klogt, at “et samfund uden værdier og et samfund uden værdidiskussion vil degenerere” og spurgte, om nogen “har bud på, hvordan det kan ske?”

Tja, det kan eksempelvis ske ved, at meningsdannere som Norup selv vægter konsensus, fred og fordragelighed højere end de principper, der er forudsætningen for, at en værdidiskussion kan finde sted. Ønsker Norup politikere, der praktiserer “klar tale i debatten,” er det måske ikke enigheden, han skal udråbe til det højeste gode.