Dine eller vores børn?

familieDette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 10/12 – 2012.

Regeringens plan om at omdanne alle danske folkeskoler til heldagsskoler er udtryk for en uheldig tendens til, at børns opdragelse og oplæring overlades til statslige og kommunale institutioner, hvorved forældrenes ansvar for deres egne børn i stadig højere grad fratages dem. Den drastiske stigning i timetallet vil betyde, at der bliver færre timer til samvær i familiens skød – og tilsvarende flere timer i institutionens fællesskab. De fleste af timerne er ovenikøbet såkaldte “aktivitetstimer” beregnet til en række foreteelser, hvoraf mange førhen ville være foregået i elevernes fritid.

At et sådant forslag overhovedet diskuteres er et tegn på, at danskernes børn er godt på vej til at blive samfundets ejendom. Det er tydeligt, når politikere fra begge sider af det politiske spektrum tillader sig formuleringen “vores børn” om børn, som bestemt ikke er det – og når forældre, der fravælger vuggestue, børnehaveklasse og SFO, rask væk mistænkeliggøres i den offentlige debat, selv om talrige undersøgelser faktisk viser, at børn har godt af forældrekontakt.

Enhver kan vel tilslutte sig, at folkeskolernes undervisning skal være så god som overhovedet muligt. Heldigvis er heldagsskolen kun én af flere måder at forbedre undervisningen på. Hvorfor ikke udnytte de eksisterende timer bedre i stedet – eksempelvis ved at opkvalificere lærerne, sikre tidssvarende undervisningsmidler og fremme en kultur, hvor børnene forbereder sig hjemmefra?