Et ekko fra fortiden

GebyrerDette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 26/1 – 2013.

Danske Banks lancering af et nyt gebyr for en simpel konto for de kunder, banken ellers taber penge på, har givet grobund for en afsporet debat om bankernes rolle og deres grundlag for at drive forretning. Afsporet, fordi kundernes mulighed til at skifte bank nærmest ignoreres.

Ikke desto mindre har debatten fået den socialdemokratiske erhvervsordfører til at kræve forbud mod et sådant gebyr, hvis Danske Bank ikke selv får det fjernet igen. Forslaget vidner om en trist tendens hos røde politikere til at udpege politisk behændige syndebukke i stedet for at se realiteterne i øjnene. På den måde imødekommer man folks frustration over krisen og bliver populære – meget nemmere end at forklare den økonomiske krise ud fra andre eller blot flere aspekter som eksempelvis forringet konkurrenceevne, demografiske udfordringer mv.

Nøgternt set må forslaget også forstås som ren symbolpolitik, fordi et forbud blot vil ændre pris- og gebyrstrukturen.  Dernæst er det på ingen måde principfast at følge en logik, der tilsiger, at blot fordi en privat virksomhed har pligt at gøre noget (stille en konto til rådighed for enhver), skal den gøre det uden beregning. Skal det så også være gratis at have en lovpligtig forsikring?

Heldigvis er forslaget nok en svipser. Udløst af, at den socialdemokratiske erhvervsordfører nær havde glemt, at han ikke er i opposition længere og derfor ikke kan komme med luftige symbolforslag ligesom i de glade dage, hvor alt kunne løses med en 12-minuttersplan, millionærskat og en betalingsring.