Et skub til iværksætteriet

isak-150x150Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 6/8 – 2013.

Der tales meget om at fastholde eksisterende arbejdspladser i kommunen -men alt for lidt om, hvordan vi skaber nye. En af de bedste måder at gøre dét på er at sikre gode forhold for iværksættere. Tillad mig at bidrage med en række konkrete forslag.

For det første skal vi sætte tidligt ind. Kommunens folkeskoler kan sætte iværksætteri på skoleskemaet i samarbejde med erhvervslivet, så vores børn på et tidligt tidspunkt stifter bekendtskab med selvstændigt arbejde, produktudvikling og markedsføring.

For det andet skal vi skabe overblik. Vi kan tilbyde iværksættere en personlig kontaktperson i forvaltningen, så de kan få hurtige svar på spørgsmål om indberetning, lovgivning, ansøgninger, tilladelser og lignende -og kommunen kan udgive en iværksætterhåndbog, der byder nye iværksættere velkommen og informerer om de forskellige tilbud, der allerede findes.

For det tredje skal vi skabe forbindelser. Kommunen kan støtte klyngesamarbejder i stil med Arsenalet, som giver netværk og dynamik.Der kan ydes en mere helhjertet indsats for, at EU’s iværksætterstøtte kommer kommunens erhvervsdrivende til gode. Og hvad med en årlig vækstfestival, hvor idémagere får lejlighed til at præsentere deres koncepter og prototyper for potentielle investorer?

Det er på tide, at vi sætter målrettet ind. Viborg Kommune skal være Midt-og Vestjyllands vækstcentrum.