Fantastisk nyt for Foulum og Viborgegnen

Kristian Pihl LorentzenNogle dage er bare bedre end andre. Det gjaldt for mandag den 23/2, hvor vi fik nyheden om, at den amerikanske IT-gigant Apple vil bygge et af klodens største energieffektive datacentre i Foulum. Det er fantastisk godt nyt for Danmark som helhed. Og i særdeleshed godt nyt for Viborg Kommune og Foulum. Byggeriet og den efterfølgende drift forventes at kaste flere hundrede nye arbejdspladser af sig i de kommende år, heraf i form af værdifulde afledte arbejdspladser til gavn for mindre lokale virksomheder. Det er fuldt forståeligt og højst berettiget, at Viborgs borgmester Torsten Nielsen jubler på vegne af byrådet og alle os andre. Det meget store datacenter vil givetvis blive et kraftcenter, der medfører stærke synergieffekter i forhold til Aarhus Universitet, forskningscentret i Foulum, større virksomheder på Viborgegnen og vores lokale energisektor.

Der er god grund til at kippe med flaget for alle medarbejdere, der ved målrettet og ihærdig indsats i flere år har bidraget til at udvirke dette gigantiske løft til Danmark og Viborg Kommune. Afslutningsvis vil jeg udtrykke min glæde over, at denne visionære beslutning hos Apple går stik imod den omsiggribende centralistiske trend med at placere den slags aktiviteter i København eller Aarhus. Lad os satse på mere af den slags.