Farvel til retsstaten

Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 14/6 – 2012.

Et flertal af Folketingets partier bestående af regeringen og Enhedslisten har 13. juni vedtaget en lov, der giver SKAT mulighed for uden dommerkendelse at trænge ind på privat ejendom for at undersøge forhold, der efter deres vurdering er tilstrækkelig mistænkelige til at give anledning til at tro, at der foregår skattesnyd.

Beføjelsen til at trænge ind på og overvåge privat ejendom uden dommerkendelse har tidligere været forbeholdt terrorbekæmpelsesindsatsen, som fik denne mulighed, da antiterrorlovgivningen i sin tid under massiv mediebevågenhed og akkompagneret af adskillige eksperters advarsler blev vedtaget. Ikke engang politiet har i øvrigt – – ud over i terrorbekæmpelsesøjemed –- adgang til dette værktøj.

Vi lever nemlig –- eller levede i det mindste engang -– i en retsstat. En statsform, der bl.a. er karakteriseret ved, at man som borger er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og at staten kun i meget specielle og fåtallige tilfælde kan kompromittere individets frihedsrettigheder, herunder eksempelvis den private ejendomsret.

Da man i 2007 strammede antiterrorlovgivningen, sagde juraprofessor Eva Smith fra Københavns Universitet til Information 25. juli, at der med den nye lovgivning ikke var »meget tilbage af de hæderkronede principper, som det danske retssamfund bygger på.« Med det nys vedtagne lovforslag er retsstaten desværre et skridt nærmere graven.