Formandens nytårshilsen

Da året er ved at rinde ud, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke dig for din støtte til den liberale sag i det forgangne år. Hvad enten den alene består i et medlemskab eller i foreningsarbejde, gør den VU stærkere! Året har budt på mange aktiviteter af forskellig art i VU Viborg, bl.a. et eksklusivt besøg af Søren Pind. Desuden har både VU Viborg og VU generelt oplevet en stor medlemsfremgang i det forløbne år! VU har således nær ved 2000 medlemmer, og VU Viborg tegner sig for mere end 50 heraf.

Det kommende år bliver enormt spændende politisk set, idet der er et folketingsvalg i vente. Det bliver det mest afgørende i et årti, og forskellen på blokkene er større end længe set, så der er meget at kæmpe for!

Sluttelig vil jeg på egne og bestyrelsens vegne ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt nytår.