Frikommuner er sund liberal fornuft

Viborg FrikommuneViborg Kommune får i lighed med otte andre kommuner landet over titel af frikommune fra årsskiftet. Titlen som frikommune giver kommunen friere rammer til at eksperimentere med de bedste løsninger på de politiske problemer, der skal løses i den enkelte kommune.

Formand for VU Viborg, Isak Krab Koed, er glad for Viborgs nye status som frikommune. “Viborg Frikommune vil have langt større mulighed for at se bort fra stive regler og unødvendigt bureaukratiske arbejdsgange og i stedet lede efter de fremgangsmåder, der giver de bedste resultater,” siger han.

Han håber, at frikommuneeksperimentet vil vinde yderligere udbredelse i de kommende år. “Når vi overhovedet har brug for frikommuner, skyldes det jo ganske oplagt, at reguleringen af de danske kommuner i almindelighed er alt for omfattende,” siger han og fortsætter: “Jeg er ikke i tvivl om, at de bedste løsninger på lokale problemer findes lokalt. Derfor er jeg også sikker på, at de ni frikommuner vil levere resultater, der inspirerer til mere udstrakt kommunalt selvstyre fremover.”