Generalforsamling i VU Viborg

no images were found

Begivenheden, du bare ikke må gå glip af – nemlig VU’s årlige generalforsamling, hvor vi bl.a. vælger ny bestyrelse. Kom og gør din stemme gældende!

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent for kommende foreningsår
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af revisorer
• Valg af to revisorer
• Valg af to revisorsuppleanter
11. Eventuelt

Vi bestiller pizza, når vi har overstået det seriøse. Medbring derfor gerne nogle kontanter – selvfølgelig også til baren, som åbnes, når vi vælter kælderen med en brag af en fest!

Tilmeld dig på Facebook.