Generalforsamling i VU Viborg

Venstres Ungdom i Viborg indkalder hermed foreningens medlemmer og andre interesserede til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i VU Viborgs lokaler på St. Sct. Hans Gade 11A. Jævnfør vedtægternes §4 stk. 3 består dagsorden af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Valg af stemmetællere
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent for kommende foreningsår
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisorer
  •  Valg af to revisorer
  • Valg af to revisorsuppleanter
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen efterfølges af fest i lokalerne. Alskens drikkelse kan købes i baren til liberale priser.

Tilmeld dig på Facebook.