Grundlovsdag på Borgvold

Venstre i Viborg Kommune og LOF Midtjylland inviterer Viborgs unge liberale til grundlovsdag på Borgvold. Programmet er som følger.

Kl. 14.00-14.25: Koncert ved FDFs Harmoniorkester dirigent Henrik Resen.

14.25-14.40: Tale ved fhv. forstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg

14.40-15.15: Koncert Harmoniorkesteret II del

Jens Rohde holder grundlovstale

Jens Rohde holder grundlovstale

15.15-15.40: Tale ved MF trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, Ans

15.40-16.30: Sang og underholdning ved Viborg Koret

16.30-17.00: Tale ved medlem af Europa-Parlamentet Jens Rohde, Viborg

17.00: Afslutning

Tilmeld dig på Facebook.