Håbløs aktivering

mw150Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 11/2 – 2014.

Hvert år bruger Danmark mange flere penge på at aktivere folk, end de ledige nogensinde kommer til at indbringe staten i skatteindtægter, hvis de kommer tilbage i arbejde. En undersøgelse fra 2013 viser, at den aktuelle aktiveringsindsats langt fra har den ønskede virkning.

Skatteyderne betaler hvert år 16 milliarder kroner til aktivering af arbejdsløse. Det er en dårlig forvaltning af vores penge, som indebærer et enormt spild. Medierne bringer ofte historier om ledige, der udsættes for de mest intetsigende aktiverings-og jobkurser. Aktiveringscentre, hvor folk bliver sat i et lokale med computere eller konsulenter, hvor man blot tæller timer, før man slippes ud i offentligheden igen.

Det er en dybt uansvarlig måde at forvalte skatteydernes penge på, som ikke mindst bidrager til at demotivere de ledige, der ikke får det fjerneste ud af kommunens aktiveringstilbud (som man i øvrigt har mødepligt til, såfremt man ikke vil fratages sine bistandskroner). Indsatsens meget beskedne effekt er pinagtig.

Aktiveringens dårlige effekt skyldes næppe de arbejdsløse selv, som for langt de flestes vedkommende ønsker sig et arbejde mere end noget andet. Hvis vi endelig skal bruge 16 milliarder af skatteydernes kroner på at få de ledige i arbejde, så lad os bruge dem til at skabe arbejdspladser. Lad os skabe arbejdspladser frem for at bruge endnu flere penge på en håbløs aktiveringsindsats.