Høj mobilitet giver vækst og frihed

Kristian Pihl LorentzenBegrebet mobilitet er et udtryk for, hvor effektivt personer og gods kan flytte sig fra et sted til et andet. Høj mobilitet er en afgørende forudsætning for et konkurrencedygtigt samfund, hvor vi kan sikre produktionen og dermed danske arbejdspladser. Høj mobilitet er også en forudsætning for det enkelte menneskes frihed til at bevæge sig rundt, som man har behov for og lyst til. Derfor er Venstre meget fokuseret på at kæmpe for høj mobilitet i Danmark.

Rute 26 skal opgraderes
For at blive mere konkret vil jeg fremhæve Viborgegnen som eksempel. Her har vi hårdt brug for bedre veje som grundlag for yderligere optimisme og vækst i vores erhvervsliv. På den korte bane gælder det opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus, der på strækningen mellem Søbyvad og Tilst minder meget om en gedesti og ikke en moderne statsvej. Rute 26 er uhyre vigtig for såvel tusindvis af pendlere som for vore virksomheders godstransport. På vegne af Venstre kæmper jeg i disse uger hårdt for, at vi med den kommende trafikaftale får igangsat anlæggelse af en motorvej mellem Mundelstrup og Lading som første etape af den tiltrængte opgradering af Rute 26. Det handler om bedre mobilitet og fornyet vækst.

Vi skal bygge Hærvejsmotorvejen
Et andet konkret eksempel er behovet for en ”Hærvejsmotorvej” ned gennem det centrale Jylland. Her handler det om fremtidssikring af Den Jyske Transportkorridor, der har afgørende betydning for erhvervslivet i hele Jylland, herunder også virksomhederne på Viborgegnen. Desuden er det en genial varig løsning på den trængsel, der findes på Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen, ligesom Hærvejsmotorvejen medfører en markant kortere køretur til grænsen. Det sidste er noget, der styrker miljøet (mindre CO2-udledning) og sparer virksomhederne for rigtig mange penge. Jeg kæmper lige nu på vegne af Venstre for, at vi med en kommende trafikaftale igangsætter en forundersøgelse, der kan lede frem til en VVM-undersøgelse og efterfølgende anlægsfase. Om alt går vel, kan Hærvejsmotorvejen fra nord til syd stå helt færdig senest i 2030, mens en første etape kan stå klar omkring 2021. Venstre er klar. Samme melding kommer glædeligvis fra de tre andre blå partier. Lad os komme i gang.

Kørekort til unge – mere frihed under ansvar
Mobilitet hænger også sammen med muligheden for at erhverve kørekort for unge. Her er det på tide at forlade den meget restriktive linje, som Danmark hidtil har forfulgt. Eksempelvis er Danmark det eneste sted i Europa, hvor man skal være 16 år for at måte køre på en lille knallert med 30 km/t. Det er det rene trafikformynderi, der ikke kan forsvares med hensynet til trafiksikkerheden. Jeg tror ikke på, at danske unge skulle være mere ukvalificerede end unge i resten af Europa. Med Venstre som spydspids har vi forberedt følgende grydeklare forslag, der kan gennemføres umiddelbart efter, at Danmark har fået en ny blå regering: 1) Kørekort til lille knallert (30 km/t) fra 15 år. 2) Kørekort til stor knallert (45 km/t) fra 16 år. 3) Kørekort til lille motorcykel (max. 125 ccm) fra 16 år. 4) Forsøg med kørekort til bil fra 17 år, hvor betingelsen for kørsel indtil 18 år er, at der sidder en erfaren bilist på højresædet. Jeg glæder mig til at få denne buket af forslag gennemført efter næste valg. Det handler om mobilitet og mere frihed under ansvar for de unge, samtidig med at der tages hensyn til trafiksikkerheden.

Tillykke til Jens
Afslutningsvis vil jeg ønske Jens Rohde varmt tillykke med genvalget til Europa-Parlamentet. En engageret indsats fra Viborgs VU’ere har utvivlsomt bidraget til dette vigtige resultat for Viborgegnen. Jeg ser meget frem til at kæmpe side om side med jer, når folketingsvalget kommer – måske allerede i sensommeren 2014.