Hvad er værst?

Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 27/6 – 2012.

Det ærgrer mig, at mit forsvar for retsstaten i Viborg Stifts Folkeblad 14.juni ikke giver anledning til skyggen af selvransagelse hos Mikkel Storgaard Knudsen, der gav svar på tiltale i folkebladet dagen efter. »Den forrige regering var meget værre,« lyder automatsvaret fra SFU’eren, idet han brokker sig over, at jeg slet ikke nævner de forskellige lovforslag vedtaget af VK-regeringen, der udfordrer retsstatens principper.

For det første må jeg beklage, at han næppe har læst mit indlæg ret godt. En stor del af læserbrevet handler netop om en række love fremsat og vedtaget af VKregeringen, de såkaldte antiterrorlove, som jeg tydeligt understreger det problematiske i. At jeg ikke nævner samtlige love, der efter min mening er uhensigtsmæssige, skyldes en kombination af forsøget på at give diskussionen en vis aktualitet og det faktum, at jeg – selv om jeg gerne ville – nok ikke får hele folkebladets debatsektion for mig selv lige foreløbig.

For det andet er jeg ikke enig i hans konstatering af, at VK-regeringens love i højere grad end den røde regerings nylige lov om fri baghaveadgang til SKAT er udtryk for undergravning af retsstaten. Der er nemlig efter min mening en væsentlig forskel på, om man lovliggør overvågning af borgerne med henblik på at forhindre terrorisme, vold og uorden i gaderne og deslige til ulykke og gene for almindelige, fredelige borgere – eller om man iværksætter selvsamme initiativer blot for at sikre sig, at svigerfar ikke bygger carporten uden at indberette til skattefar.

Det er meget væsensforskellige ulovligheder, som kalder på ligeså forskellige reaktioner.