Hvad vil Karin?

Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 10/11 – 2009.

VU Viborg arbejder for et borgerligt flertal i byrådet, fordi det kan skabe forandring under forudsætning af sammenhold i den borgerlige lejr. Personspørgsmålet har fået en del fokus pga. Søren Pape Poulsens ambitioner og Karin Gaardsteds tavshed omkring konstituering i tilfælde af et borgerligt flertal. VU Viborg ønsker, at vælgerne selv afgør dette personspørgsmål!

Derfor opfordrer VU Viborg Karin til i respekt for vælgernes dom at melde ud, at hun vil acceptere, at det største borgerlige parti besætter borgmesterposten, hvis der kommer et borgerligt flertal – og herefter indgå i en bred konstituering. Vælgerne vil stemme på det parti, hvis borgmesterkandidat de finder bedst egnet. Klar besked fra Karin vil skabe sikkerhed for, at vælgernes stemme høres. Dette skal naturligvis også gælde omvendt ved et eventuelt rødt flertal. En linje, Ib Bjerregaard har fulgt ved sidste valg – og vil følge igen.