Hvorfor jeg valgte VU

Sidste år valgte jeg at melde mig ind i VU, min interesse for politik steg meget, da jeg kom i gymnasiet og fik samfundsfag, og jeg begyndte for alvor at finde ud af, hvad de forskellige ideologier handlede om. Jeg valgte parti ud fra de overordnede ideologier, og mit valg faldt altså på liberalismen.

For mig er frihed og ansvar vigtigt, jeg tror på, at vi bliver ansvarlige af at tage ansvar, og jeg tror på, at alle mennesker (selvfølgelig med få undtagelser) er i stand til at tage ansvar for sig selv. ”Skal mennesket have ret til at leve for sin egen skyld, eller er menneskets opgave at leve for andres skyld,” skrev Anders Fogh Rasmussen i ”Fra socialstat til minimalstat” i 1993.

At have ret til at leve for sin egen skyld betyder ikke, at man er egoistisk og derved til enhver tid ville ofre andre frem for en selv, det betyder, at man ikke kræver af andre, at de tager ansvar for en, men derimod selv tager ansvaret. For i virkeligheden er det vel mere egoistisk at bede andre tage ansvar for sig end selv at tage det ansvar. Når jeg arbejder nu (fritidsjob) gør jeg det for at tjene penge, og når jeg bliver ældre, ønsker jeg at få et arbejde, hvor jeg både kan tjene penge og se et formål med det arbejde, jeg udfører. Jeg arbejder ikke for at betale skat, jeg gør det for min egen skyld, så jeg kan klare mig selv, og jeg har svært ved at tro på, at jeg er den eneste, der har det sådan.

Jeg har ikke nogen færdig opskrift på, hvordan Danmark skal se ud, men jeg synes helt sikkert, at staten har for meget ansvar. Jeg tror fx skoler og sygehuse kunne blive langt bedre, hvis de var private, for så ville de være nødt til at forbedre sig for at klare sig ligesom alle andre firmaer. Hvorfor ikke lade markedet regulere sig selv? Jeg kan virkelig se fornuften ved at gøre markedet til et samspil mellem interesser og derved regulere sig selv. Med ansvar følger også en frihed: frihed til at handle efter, hvad vi ønsker, hvad vi tror på og hvem vi er.

Da jeg meldte mig ind i VU, havde jeg ikke troet, at jeg ville være aktivt medlem; jeg gjorde det mere for at fastlægge mit politiske standpunkt. Men dengang var jeg selvfølgelig heller ikke klar over alle de muligheder, der er i VU. Jeg er nu med i bestyrelsen i VU Viborg, hvilket betyder møde hver tredje uge. Desuden har jeg deltaget i introkursus, summercamp, forårskursus, landsstævne osv. Mig og en veninde har også været på tur med Jens Rohde for at dele flyers og æbler ud før EP-valget. Alt i alt har det givet mig rigtig mange super gode oplevelser, og jeg håber, at der bliver mange flere.