Ikke for børn og sarte sjæle

isak-150x150Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 16/11 – 2013.

I et land, der har verdens højeste skatte- og afgiftstryk, er det kun de færreste forældre, der har mulighed for at passe deres børn selv.

Heldigvis har vi en lovgivning på børnepasningsområdet, der giver forældrene en udstrakt mulighed for selv at vælge det, de vurderer er det bedste alternativ.

Også i Viborg Kommune findes en bred palette af såvel offentlige som private børnehaver, vuggestuer og dagplejeordninger. Alle undergår kommunalt tilsyn, men kan i vidt omfang foretage forskellige pædagogiske prioriteringer, som passer til de enkelte forældres ønsker og behov – og forældrene kan søge om tilskud, hvis de vælger en privat børnepasningsordning, så det frie valg er reelt og ikke betyder, at man betaler dobbelt, hvis man vælger den private model.

Udviklingen har i de senere år budt på øget søgning til de private pasningstilbud. På fem år er antallet af 0-5-årige børn i privatinstitution eller privat børnepasning nemlig fordoblet. Som liberal kan jeg kun glæde mig over et godt eksempel på, at frit valg giver kvalitet, fleksibilitet og plads til forskellighed.

Spørger man Enhedslisten, er det imidlertid et alarmerende tal – ja, faktisk så alarmerende, at partiet helt vil afskaffe privat børnepasning. Børneordfører Rosa Lund begrundede det i Politiken 28/10 med, at når pasningen er offentlig, “kan man stille krav til kvalitet i pædagogikken.”

Krav til kvalitet i pædagogikken er en indlysende nødvendighed, og udsagnet virker måske tilforladeligt, men djævlen ligger som sædvanlig i detaljen. Det er jo allerede i dag sådan, at forældrene igennem det frie valg kan vælge det pasningstilbud, der passer bedst til deres hverdag og prioriteter – så hvem gemmer sig mon i stedet bag det undseelige ord “man”?

Det skulle vel aldrig være kommunen – eller måske endda staten – og dermed politikerne, der ifølge Enhedslisten nu skal have endnu en luns af forældrenes i forvejen udhulede ansvar for deres egne børn?

Enhedslisten er godt nok ikke for børn og sarte sjæle.