Ja, vi fester også i VU

Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 12/3 – 2011.

DSU’eren Natja Knudsen omtaler i Viborg Stifts Folkeblad 5/3 – 2011 Venstres Ungdoms hvervningsmetoder, herunder mere specifikt de fester, der er blevet afholdt rundt om i landet. Til festerne har man kunnet melde sig ind i Venstres Ungdom og oven i hatten få et varierende kvantum alkohol at forlyste sig med samme aften for de 100 kr., et medlemskab koster.

Knudsen harcelerer i sit læserbrev over dette medlemstilbud og mener, at VU ”sprænger rammerne for, hvad politiserende foreninger kan tillade sig” i en situation, hvor vi burde ”holde moralens skanse.”

Jeg må indrømme, at jeg ikke kan se, hvad problemet er. Venstres Ungdom er ganske rigtigt en politiserende forening, hvorfor vores medlemstilbud bl.a. tæller gode politiske debatter, fremragende kurser og muligheden for at blive en del af et stærkt politisk netværk – men også en ungdomsforening, hvorfor vi ligesom resten af ungdommen holder af at feste i hinandens behagelige selskab.

Jeg er sikker på, at unge mennesker er fornuftige nok til at indse, hvad de siger ja til, når de melder sig ind i Venstres Ungdom, også selv om et medlemskab giver dem drikkelse en aften i byen. Nuvel, unge mennesker kan lide at feste, men mon dog de støtter en politisk sag, der er dem inderligt imod, blot fordi der er øl i farvandet?

Jeg tror det ikke, men hvis frøken Knudsen finder, at fester og alkohol udgør en så stor fare for unges dømmekraft, at de risikerer at melde sig ind i et parti, de ikke kan stå inde for, kunne det måske være relevant at se på, om DSU fortsat skal arrangere fester for foreningens medlemmer. Det går jo ikke, at nogen bliver vildledt.