Kristian Pihl kæmper for frihed på vejene

no images were found

Venstres lokale medlem af Folketinget, Kristian Pihl Lorentzen, holder fortsat den liberale fane højt. VU Viborg bifalder Kristian Pihls arbejde for et nyt lovforslag om unges knallertkørsel, der vil nedsætte aldersgrænsen for knallertkørsel fra 18 til 16 år – og gøre det lovligt for 16-årige at køre 45 km/t mod de nuværende 30 km/t samt lovliggøre knallertkørsel for unge ned til 15-årsalderen med hastigheder på 25-30 km/t.

Undersøgelser viser, at op mod 20 % af de unge allerede i dag kører knallert, før de fylder 16. Endvidere er det almindelig kendt, at unge i vidt omfang tuner knallerterne ulovligt, således at de kører hurtigere end de tilladte 30 km/t. Forbuddet har derfor begrænset reel effekt. I erkendelse heraf er reglerne allerede ændret i Sverige, hvor unge må tage en tur på knallerten fra 15-årsalderen.

Til gengæld for de lempeligere regler tror Kristian Pihl på bedre færdselssikkerhed. Dels fordi nogle af de unge, der før tunede deres knallerter, vil undlade at gøre det med de nye hastighedsgrænser, dels fordi de unge, der før kørte knallert, inden de fyldte 18, nu kan få undervisning som 15-årige og dermed en bedre indsigt i færdselsloven, inden de ender i trafikken. Samtidig forventer Pihl færre overtrædelser af reglerne, når straffene fremover skærpes.

Læs Politikens artikel om sagen.