Længere ud på landet, Carsten Hansen

Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 9/3 – 2012.

Den britiske forfatter George Orwell beskriver i sin nok bedst kendte bog, 1984, et samfund, hvor magthaverne er begyndt at tale et nyt sprog, der slet og ret kaldes nysprog. Sproget har til formål at forhindre kritik og sløre de faktiske realiteter for dem, der taler og hører det. Det ministerium, der i bogen har ansvar for krigsførelse og militær, hedder for eksempel ganske bagvendt Ministeriet for Fred.

Når man tager et blik på det, statsminister Helle Thorning-Schmidt har valgt at navngive Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, fristes man til at forestille sig, at også den røde regering nu gør brug af nysprog. Navnet gør det oplagt at antage, at landdistriktsminister Carsten Hansen har til opgave og hensigt at udvikle, beskytte og i det hele taget kere sig om landdistrikterne. Ministerens hidtidige meritter taler imidlertid ikke til denne opfattelses fordel.

Først kunne ministeren ikke svare på, hvad han egentlig er minister for – for hvad er det nu lige, et landdistrikt er? Så måtte ministeren lægge navn til en fjernelse af den pulje på finansloven, der tidligere har været med til at finansiere nedrivning af faldefærdige bygninger, som skæmmer lokalsamfundene. Senest har man kunnet læse, at en konference om landdistrikternes fremtid, som skulle have været afholdt i Skærbæk, er flyttet til Danmarks femtestørste by, Esbjerg.

Er det den slags historier, der skal karakterisere en landdistriktsministers virke? Nej, dén må Carsten Hansen altså længere ud på landet med!