Løvebrøl og museskridt

Indlægget er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 7/2 – 2012.

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre ynder at fortælle os, at vi har en modig og resolut regering, der igennem store reformer og kunstfærdigt udtænkte visioner bravt kæmper for at forbedre Danmarks stilling i verdenssamfundets eskalerende kapløb om velstand og velfærd. Realiteten er desværre en anden: Mens regeringens ministre brøler som løver, tager de kun museskridt fremad – eller sågar i den forkerte retning.

Alskens politiske udspil bliver nemlig hverken værre eller bedre af den måde, de fremstilles på. Uanset, hvad regeringen finder på at sige, er nye afgifter således ikke gavnlige for væksten, ligesom skatteomlægninger ikke reducerer skattebyrden, men blot flytter den et andet sted hen, og regulering af erhvervslivet gør virksomhederne mindre, ikke mere konkurrencedygtige.

Den påfaldende afstand mellem ord og handling er ikke blot et problem, fordi den stikker borgere, der forsøger at holde sig orienterede om samfundsudviklingen, blår i øjnene. Den er også et problem, fordi den forsinker de væsentlige forandringer, der er nødvendige, hvis vi vil bevare den samfundsmodel, vi har i dag.

Arbejdsstyrken bliver mindre og forsørgerbyrden større. Konkurrencen fra udlandet bliver hårdere. Alt sammen betyder det, at vi bliver fattigere. Hvis skibet Danmark skal på ret kurs, kræver det reelle, ambitiøse reformer. Det skal kunne betale sig at arbejde, det skal være lettere at etablere virksomhed, og det skal gøres attraktivt for kvalificeret arbejdskraft at bo og virke i Danmark. Ellers bliver statens underskud på 96 mia. kr. kun større – og skibet Danmark går på grund.