Mangel på respekt for pressefriheden

Fri presseDette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 28/1 – 2013.

Man skulle tro, at EU var varm fortaler for presse-og ytringsfrihed – men de rettigheder har EU tydeligvis ingen respekt for, idet EU-kommissionen i en rapport har konkluderet, at medlemslandende skal have en fælles lovgivning om pressenævn.

Heraf fremgår det bl. a., at Pressenævnet skal kunne fyre journalister og give bøder til medier (hvilket man ellers skulle tro var forbeholdt den dømmende magt). Hvor ideen til at føre kontrol med medierne kommer fra, skal jeg ikke kunne sige, men ideen om bøder til medier giver mest af alt associationer til Stalins Sovjet, Maos Kina og Castros Cuba, hvor pressefriheden var betydelig indskrænket eller slet ikke eksisterende.

At EU leger med tanken om at straffe ytringer, der ikke er »korrekte«, er totalitært og minder om det tyranni, der fandtes før oplysningstiden. Statsmagten skal aldrig være i stand til at bestemme den gængse tone i medierne, for hvis den gør det, hvad i alverden skulle man så bruge pressefriheden til? EU’s forslag om øget magt til Pressenævnet er en sørgelig udvikling for en verdensdel, der ellers hylder pressefriheden.

Fristelsen til at kalde EU for et flertalstyranni er uimodståelig, men som bekendt er censur jo også den letteste måde at undgå kritik på. Hvem ved, måske er det, De læser i denne stund, også snart ude af trit med den politiske konsensus. Den udvikling, som EU her lægger op til, er uhyggelig – og det er ikke svært at se, hvor vi en dag ender.