Mod vinden – Danmarks plads i Europa

Den 5. maj 1945 kl. 08.00 blev Danmark befriet af de allierede tropper under ledelse af general Montgomery. Danskerne jublede, for nu var vi efter fem års besættelse fri af nazisterne igen.

modvMen hvilket syn havde den internationale verden på Danmark efter slutningen af verdenskrigen? Hvordan betragtede man Danmarks rolle i krigen, og hvilken rolle kom Danmark til at spille i den nye verdensorden?

Erik Høgh-Sørensen er dansk journalist, forfatter og foredragsholder. Han har bl.a. skrevet om retsopgøret efter krigen og arbejdet for at få SS-forbryderen Søren Kam i Danmark dømt. Som tidl. EU-korrespondent har Erik Høgh-Sørensen også for nylig udgivet bogen “Mod vinden – Danmarks plads i Europa,” som bliver omdrejningspunktet denne aften.

Har du lyst til at høre om (det manglende?) retsopgør med krigens SS-terrorister? Har du lyst til at høre om befrielsen set i et nutidigt perspektiv? Er der en rød tråd fra befrielsen til forholdet mellem Danmark og EU i dag?

Vi håber, det har din interesse, og at du ønsker at deltage kl. 19.00 i Venstres Ungdoms lokaler på St. Sct. Hans Gade 11A, når Erik Høgh-Sørensen holder foredrag med efterfølgende debat. Det er gratis at deltage.

Baren er som altid åben, og vi byder på kaffe til oplægget.

Find oplægget på Facebook.