Ny bestyrelse konstituerer sig

VU Viborgs medlemmer valgte på generalforsamlingen d. 21/1 – 2011 enstemmigt foreningens hidtidige næstformand, Isak Krab Koed, til formandsposten. Han erstattede Jakob H. Harritz, der påbegynder studier i udlandet og derfor udtrådte af bestyrelsen. Til bestyrelsen valgtes Nanna Endelt Pedersen, Ida Marie Østergaard, Morten Mellbak, Claus Bitsch, Trine Bennike og Mads Knudsen.

På gårsdagens konstituerende møde besattes foreningens tillidsposter som følger:

  • Isak Krab Koed opnåede genvalg til posten som VU’s repræsentant i Venstre i Viborgs kommuneforening og webredaktør for VU Viborg samt nyvalg til posten som medlem af Venstres Ungdoms landsstyrelse.
  • Ida Marie Østergaard blev valgt som næstformand og medlemsansvarlig for foreningen.
  • Claus Bitsch opnåede valg til kassererposten.
  • Nanna Endelt Pedersen valgtes til ansvarlig for politiske aktiviteter.
  • Trine Bennike valgtes til ansvarlig for sociale aktiviteter.
  • Morten Mellbak blev valgt som suppleant til landsstyrelsen.
  • Mads Knudsen blev valgt til VU Viborgs repræsentant i Venstre i Viborg vælgerforening.

“F0reningen går ind i en hektisk tid med et folketingsvalg, der kan være lige om hjørnet,” siger den nyvalgte formand, Isak Krab Koed, og tilføjer: “men jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse vil gøre lykke, og jeg glæder mig meget til arbejdet. Det afgørende bliver at overbevise Viborgs ungdom om, at regeringens politik er det bedste bud på, hvordan vi fremtidssikrer det danske samfund.”