Politisk mod efterlyses

isak-150x150Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 19/9 – 2013.

Samtlige partier i Viborg Byråd indgik 9. september budgetforlig for årene 2014-2017. Et forlig, som giver en række serviceområder, der tidligere har måttet holde hårdt for, en tiltrængt vitaminindsprøjtning -og som oven i købet sikrer penge til implementering af folkeskolereformen og flere lovende byfornyelsesprojekter.

Et forlig fuldt af milde gaver, som det er svært at være utilfreds med – men også et forlig, hvori byrådets partier behændigt har undgået at forholde sig til spørgsmål, der kunne tænkes at anspore uenighed.

Det mest prægnante eksempel er Viborg Kommunes udbudsstrategi – en af de få måder, hvorpå kommunen kan frigøre ressourcer til serviceforbedringer og nye initiativer fremover, hvor vi i bedste fald kan regne med nulvækst i det statslige driftstilskud.

Budgetforhandlingerne havde været det oplagte tidspunkt at evaluere resultaterne af det hidtidige forløb og lægge sig fast på et ambitionsniveau for den kommende tid. Af frygt for politisk slagsmål blev diskussionen imidlertid sløjfet i salig samdrægtighed og dermed udsat til efter valget.

Det er en skam, for det er som regel netop sådanne spørgsmål, der er mest afgørende og retningsgivende for fremtiden – men det er selvfølgelig også dem, der er vanskeligst for politikerne. De kræver nemlig, at man står ved sine holdninger og tør sætte handling bag ordene.

Et politisk mod, der desværre glimrer ved sit fravær.