S for spin

Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 1/4 – 2011.

Nyheden om, at Socialdemokraterne har til hensigt at øge antallet af spindoktorer pr. ministerium fra en til tre, hvis de vinder det kommende folketingsvalg, bør mane til eftertanke. For hvad er det, initiativet viser om den socialdemokratiske ledelse? Dette spørgsmål kan besvares på flere måder. For det første indikerer behovet for spindoktorer, at Socialdemokraterne mangler politiske ideer og i grunden ikke ved, hvad der skal ske efter et valg. I dette tilfælde vil en hær af spindoktorer dels kunne være behjælpelig med politikudviklingen, dels med at skjule tomgangen, medens man får tænkt sig om.

For det andet antyder planen, at S-toppen ikke stoler på det danske embedsmandsapparats politiske uafhængighed og faglighed. I så fald er der tale om en beklagelig og uforståelig mistillid til et velfungerende og ikke mindst politisk neutralt embedsværk.

For det tredje er der selvfølgelig den mulighed, at Socialdemokratiets ledelse ganske enkelt ikke vurderer, at deres ministeremner ved en eventuel valgsejr er rustet til at klare den store opgave, det er at lede et ministerium. Her er en flok kompetente ministerpædagoger selvsagt hensigtsmæssig. Den slags er en ærlig sag, men så skulle de måske overlade ansvaret til nogen, der magter at lede – og har en flyvefærdig politik?