Skattestop i 3000 dage

Skattestoppet har nu stået urokkeligt fast i 3000 dage. I den periode har VK-regeringen sørget for et effektivt bolværk mod tidligere tiders evindelige stigninger i skatter og afgifter. Og så er skatten på lønindkomst endda sænket – senest fra januar 2010. Det kan nu bedre betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats. Samtidig er Danmarks konkurrenceevne blevet styrket – til gavn for jobskabelse og vores fælles velfærd på sigt. Lavere skat på løn er med til at bremse sivningen af danske arbejdspladser til lande med lave lønomkostninger.

Formålet med skattestoppet er aldeles ikke – som oppositionen påstår – at udsulte den offentlige sektor. Tværtimod er der år for år tilført kommuner og regioner flere midler til den borgernære service i forbindelse med gensidige økonomiaftaler. For selvfølgelig skal fællesskabet sikre danskerne et førsteklasses sygehusvæsen, en god folkeskole, god ældrepleje, god børnepasning osv.

Skattestoppets formål har været at gøre op med skattestigninger som standardsvaret på alle problemer. Samfundet kan jo ikke i længden holde til, at politikere undlader at spørge til prisen på en ydelse eller undlader at luge ud i bureaukrati og vanetænkning, blot fordi det er meget lettere at skrue op for skattetrykket når budgetterne skal lægges.

Skattestoppet har vist sin værdi, da det er lykkedes på samme tid at sænke skatterne og forbedre velfærden. Skattestop og god velfærd er ikke hinandens modsætninger. Når skatten holdes i ro – og endda sænkes, så øges incitamentet til at politisk prioritering og nytænkning. Samtidig øges den samlede arbejdsindsats med deraf følgende styrkelse af de offentlige indtægter. Derudover har skattestoppet givet en uvurderlig tryghed for borgere og virksomheder, fordi rådighedsbeløbet efter løn ikke er vilkårligt formindsket pga. øgede skatter. Det er også værd at understrege, at skattereformen på sigt er fuldt ud finansieret inden for selve skatte- og afgiftsområdet, dvs. uden offentlige besparelser i stat, regioner og kommuner.

Desværre er oppositionens holdning til skattestoppet yderst vaklende. S og SF foregiver halvhjertet at de vil fortsætte skattestoppet, hvis de skulle få magten. På den anden side lover de samme partier guld og grønne skove til danskerne på stort set alle områder. Det fører uvægerligt til højere skatter. Samtidig siger De Radikale, at partiet vil sænke skatterne yderligere, herunder topskatten. Det sejler altså fuldstændigt, hvilken skattepolitik danskerne kan vente sig, hvis Rød Stue (S, SF, R) – mod forventning – skulle vinde folketingsvalget i 2011. Sammenfattende er der rigtig god grund til at fejre de 3000 dage med skattestop. Lad os holde godt fast i dette effektive værn mod initiativdræbende og konkurrenceevnesvækkende røde skattestigninger i mange år frem.