Stem ja til patentdomstolen

Mads KnudsenDette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 24/5 – 2014.

Den 25. maj skal vi ikke bare vælge 13 repræsentanter fra Danmark til Europa-Parlamentet, men også tage stilling til den omdiskuterede europæiske patentdomstol.

Det kan være meget svært for den enkelte at sætte sig ind i den noget komplekse domstol, og derfor kan man diskutere, hvorvidt den egner sig til en folkeafstemning. Men der er ingen tvivl om, at patentdomstolen vil mindske bureaukratiet og gavne danske virksomheder.

Når man som borger følger den udvikling, som EU har taget de sidste mange år, kan man godt sidde med en følelse af, at EU har fået større og større indflydelse på ens hverdag, uden man rigtig kan følge med – og føle, at man ingen indflydelse har på det.

Men ligeså kritisk, man har grund til at være overfor de høje herrer i EU, som brændende ønsker en føderation, ligeså vigtigt er det, at have et fordomsfrit syn på en domstol. Domstolens formål er at lette bureaukratiet, hvilket er til fordel for danske virksomheder.  Det gør os mere konkurrencedygtige i Europa, og samtidig skaber vi flere danske arbejdspladser.

Som det er i dag, er danske virksomheder tvunget til at søge individuelt patent i hvert EU-land, og enhver må kunne sige sig selv, at det giver ekstra omkostninger og mere papirarbejde. Det kan koste op mod 267.000 kr., hvorimod et enhedspatent efter den nye domstols regler blot vil koste 5-15.000 kr.

Der er altså masser af penge at spare for danske virksomheder med den europæiske patentdomstol, og det er da heller ikke uden grund, at erhvervslivets interesseorganisationer samstemmende anbefaler et ja.

Vi skal også have mod til at belønne EU, når det en sjælden gang gør noget godt.