Stem ungt til kommunalvalget

no images were found

Når man sætter sit kryds til kommunalvalget d. 17. november, anbefaler VU Viborg, at man vælger en af de unge kandidater til valget. Et af de spørgsmål, jeg som næstformand har fået en del efterhånden, er: hvorfor egentlig? Hvorfor er det en god ide at stemme et ungt menneske i byrådet?

Det spørgsmål kan der gives flere svar på. Det første handler om repræsentativitet. Logisk set ved et ungt menneske bedre end et ældre, hvad der rører sig i unge menneskers hoveder. Det gør ikke ældre til dårligere kommunalpolitikere, for de kender jo helt analogt bedre til deres egen aldersgruppes bekymringer i hverdagen.

Men det gør ældre til et dårligere valg for unge – vores muligheder for at blive hørt og forstået forværres simpelthen af, at byrådene domineres af ældre politikere, som tilfældet er i dag. En aldersfordeling i byrådet, der i højere grad modsvarer kommunens, er den ideelle situation.

Det andet handler om fornyelse af demokratiet. De politikere, der har siddet længe i byrådet, har erfaring og en opøvet politisk tæft. Det giver dem mange fordele, men det giver dem også ulemper. De vil uundgåeligt være præget af tankemønstre og vaner, der er mere fastlåste og statiske end unge og friske menneskers.

Det kan sikre stabilitet, men medfører også risikoen for stilstand og stagnation. Flere unge i byrådet vil dels bevirke, at denne risiko mindskes, dels give de ældre politikere en god mulighed for at lære fra sig og overbringe den politiske erfaring, de har opbygget i byrådsarbejdet – alt sammen med et mere effektivt og levende demokrati til følge.

Stem derfor ungt d. 17. november – gerne på Venstres Torben H. Andersen, som anbefales af VU Viborg.