SUF plagierer VU’s kampagne

Venstres Ungdoms forårskampagne, der i år førtes i Viborg d. 14. april på byens ungdomsuddannelsesinstitutioner, er tilsyneladende faldet i Socialistisk Ungdomsfronts smag. Medlemmer af VU Viborgs bestyrelse har således efterfølgende fundet kopier af materialet på flere af gymnasierne i form af A5-ark med uændret kopi på den ene side og en grafisk tillempet tilføjelse med SUF’s egen politik på bagsiden.

VU Viborg forstår og respekterer naturligvis SUF’s ønske om at sprede deres budskaber effektivt i Viborg og omegn såvel som i alle landets øvrige egne, men vi finder det omvendt problematisk, at de søger at opnå dette gennem plagiering af VU’s grafiske udtryk. Dette skyldes, at vi er af den opfattelse, at der er stor risiko for tvivl om budskabets afsender, når det pakkes så tvetydigt ind, som det er sket her.

Vi undrer os egentlig også over, at SUF ikke udarbejder selvstændigt kampagnemateriale i stedet for blot at kopiere VU’s kampagner. Når man som ungdomspolitisk organisation skal markere en politisk linje, der er så forskellig fra VU’s, som SUF’s synes at være, er det vel ganske oplagt, at det grafiske udtryk ligeledes adskiller sig fra VU’s. Alle SUF’ere er dog velkomne til at bekende kulør og melde sig ind i Venstres Ungdom, hvis den mangel på iderigdom og visioner, som plagiatet udtrykker, også gør sig gældende med hensyn til den politiske substans. VU har nemlig masser af gode ideer.