Synd for kvinderne

Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 30/10 – 2012.

EU-Kommissionen har droppet forslaget om 40 pct. kvinder i bestyrelser i virksomheder. Der sker, efter at en række jurister har fastslået, at forslaget faktisk er ulovligt og strider imod internationale EU-konventioner.

At tvinge virksomheder til at have 40 pct. kvinder i deres bestyrelser er nedværdigende og virkelighedsfjernt. Hvorfor skal private virksomheder tvinges til at overholde krav om kønskvoter, og hvorfor skal virksomheder underlægges økonomiske sanktioner, hvis de ikke opfylder kravene – hvilket jo i sidste ende kan gå ud over medarbejderne? Kvinder er fuldt ud berettiget til enhver toppost inden for erhvervslivet præcis ligesom alle mænd. Men kvinderne skal vælges på deres kvalifikationer og ikke på deres køn. Det nytter ikke noget, at en statslig institution tvinger kvoter ned over nogen, hverken kvinder eller virksomheder, men det er vigtigt, at man selv tager et ansvar. Forslaget vil medføre, at man skal fyre kvalificerede medarbejdere for at tvinge kvinder ind i bestyrelser, de har måske slet ikke interesse i at sidde på en bestyrelsespost. Kønskvoter er ikke ligestilling. Der er snarere at se ned på kvinder, fordi man sender et signal om, at de i virkeligheden ikke har nogen kompetencer og kun kan blive valgt på kvoter.