Trafikale tidsler i rød 2020-plan

Venstre afviser røde drømme om at piske danskerne til at vælge bestemte transportløsninger. Venstre vil kæmpe for danskernes ret til frit valg mellem attraktive transportformer. Det er det enkelte individ, der ud fra egne behov bedst selv træffer valget mTrafiklysellem bil, cykel, tog eller bus.

Der hersker en nøje sammenhæng mellem effektiv transport og danskernes velfærd. Derfor investerer vi de kommende år massivt i forbedring af den trafikale infrastruktur. Det gælder vejnettet, som er afgørende for vækst overalt i landet. Og det gælder den kollektive trafik, der skal være et attraktivt alternativ til bilen.

Venstre vil bruge gulerod, ikke pisk.

På denne baggrund er det som liberal uhyggeligt at læse om de transportpolitiske tiltag i S-SF’s økonomiske plan ”Fair Løsning 2020”. Lad mig nævne tre eksempler på skadelige røde trafikforslag.

For det første foreslår S-SF, at der indføres en yderligere kørselsafgift på lastbiler på 1,5 mia. kr. om året. Forslaget er gift for konkurrenceevnen, fordi den helt nødvendige transport af råvarer og færdige produkter derved bliver dyrere i Danmark. Til stor skade for beskæftigelsen i eksporterhvervene – herunder også hele fødevareerhvervet.

For det andet foreslår S-SF, at der indføres en betalingsring for biler omkring København. Forslaget betyder, at bilisterne skal punge ud med 2 mia. kr. om året i bompenge. For at opnå et sådant provenu skal der skønsmæssigt betales 40 kr. pr. passage i myldretiden. Det betyder, at en pendler med bopæl uden for København vil få en merudgift på 18.000 kr. om året. Der er reelt tale om en ny rød skat og et ideologisk felttog mod bilen.

For det tredje foreslår S-SF, at der indføres en passagerafgift på 75 kr. pr. flybillet. Der er tale om endnu en skadelig rød skat, der hæmmer vækst og aktivitet. Billetpriserne vil stige markant. F.eks. skal de 179.000 passagerer mellem Bornholm og København punge ud med yderligere 13,5 mio. kr. om året. Forslaget er gift for danske lufthavne, der vil komme ind i en negativ spiral med dalende omsætning og indtjening. Desuden vil ordningen øge skævvridningen af Danmark.

De nævnte eksempler viser, at der blot inden for transportområdet er fæle tidsler i den røde 2020-buket. Til gengæld kan jeg garantere, at Venstre vil kæmpe for, at de skadelige forslag aldrig føres ud i livet.