Vågn op til dåd, S og SF

Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 4/2 – 2011.

Når S og SF for tiden fremlægger forslag efter forslag til, hvordan Danmarks økonomi skal fremtidssikres, må man undres.

Spørger man Ole Sohn & Co., løser vi Danmarks økonomiske problemer ved at lade hjemmehjælperne uddele post og skære i tilskuddet til landets zoologiske haver. Også en jobplan, der ifølge SF selv vil skaffe 75.000 jobs, er lanceret. Danske Bank vurderer dog, at oppositionen har heldet med sig, hvis den resulterer i bare 750 flere danskere i beskæftigelse.

Og nå ja, så er der Fair Løsning. Planen, hvis udformning og gennemførelse helt og holdent afhænger af fagbevægelsens velvilje. Planen, der ifølge oppositionen selv mangler 10 milliarder kroner, eftersom de mange mennesker, der skal arbejde en time mere om ugen, selvsagt skal aflønnes for indsatsen – en betragtelig udgift, der ikke er indregnet.

Jeg håber, at oppositionen snart vågner op til dåd og leverer et seriøst bud på, hvordan vi fremtidssikrer det danske samfund.