Vendekåben Søren Pape

Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad 17/3 – 2010.

Jeg har med interesse fulgt debatten her i avisen om priserne på erhvervsgrunde i Viborg Kommune, og jeg mener, at det vil være fornuftigt, hvis disse blev differentieret, således at priserne er bedre i overensstemmelse med de lokale forhold og forudsætninger. Den aktuelle ulyst til at købe grunde nogle steder beviser netop, at priserne er for høje. Jeg synes dog, at det er interessant at iagttage hvilken kovending Søren Pape og resten af hans røde slæng har taget i denne sag. Hvis man kigger få måneder tilbage til dengang borgmesteren stadig hed Stensgaard, da var Søren Papes holdning til differentierede priser på erhvervsgrunde helt klar. I denne avis kunne man d. 28. september 2009 læse, af Pape mente, at 175 kr. per kvadratmeter var en rimelig pris – også i den nordlige del af kommunen. I samme artikel er Søren Pape også citeret for at ”Erhvervslivet skal ikke sættes på udsalg.”

Da folkebladet kort før jul igen sætter fokus på dette emne, er det dog en noget anden holdning Søren Pape kommer med og d. 23. februar 2010 kunne man læse, at Søren Pape lægger op til en forandring af priserne og mere konkret kunne man forleden læse, at der bliver tale om et slags ophørsudsalg af erhvervsgrunde. Hvem var det nu der for 6 måneder siden ikke ville sætte erhvervslivet på udsalg? Pape angiver selv finanskrisen som årsag, men er den først lige gået op for ham! Det ligner mere en let begrundelse for en populær ko-vending i forhold til en aktuel sag. Med sådan en politisk ko-vending kan man ikke lade være med at stille sig selv spørgsmålet, om det også bliver borgmesterens fremtidige stil? At når Folkebladet i fremtiden tager aktuelle politiske sager op, så skifter Søren Pape uden tøven holdning i konkrete politiske sager for at undgå politisk diskussion. For selv om jeg konkret billiger resultatet af skiftet, håber jeg da, at han har sin egen holdning og står ved den. Ellers kan jeg ikke lade være med at tænke på, om han kun lader sig styre af andres dagsordner for magtes skyld eller om han ret faktisk har selvstændige politiske visioner?