Venstre: Billigere transport til de unge

no images were found

For mange unge kan udgifterne til offentlig transport hurtigt løbe op. Især for de unge, der dagligt skal til og fra uddannelsesstedet, beløber transporten sig nemt til en betragtelig sum.

Transportminister Hans Christian Schmidt foreslår derfor i dag et såkaldt Hypercard, der skal koste 300 kr. om måneden. For de penge kan unge frit benytte den lokale bustrafik i hele Danmark døgnet rundt. Desuden er der fri adgang til al kollektiv trafik inden for den region, man bor i. Dertil kommer, at kortet vil give rabat på togrejser svarende til de rabatter, DSB’s WildCard og Arrivas WunderCard i dag giver adgang til.

Til sammenligning giver det eksisterende uddannelseskort, der koster op til 550 kr. om måneden, kun adgang til den billigst mulige befordring mellem bopæl og uddannelsessted – og altså ikke fri benyttelse af kollektiv trafik i resten af ens region eller rabat på togbilletter. Hypercard-ordningen er med andre ord ikke blot billigere, men også bedre end den nuværende.

Ordningen, der i første omgang skal afprøves over en toårig periode, skal gælde 16-19-årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse, samt 16-17-årige, der ikke går på en ungdomsuddannelse.

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen (som du kan møde i VU Viborg i morgen), udtaler: “Jeg er meget begejstret for dette forslag, der giver enorme forbedringer til de unge over hele landet. Ikke mindst unge i landdistrikterne vil få stor gavn af den foreslåede ordning, der også indebærer et Danmark i bedre balance i kraft af bedre vilkår for unge på landet.”