Vi alene vide

Udtrykket "Vi alene vide" tillægges den enevældige Kong Frederik VI.

Udtrykket “Vi alene vide” tillægges den enevældige Kong Frederik VI.

Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 22/12 – 2012.

Viborg Stifts Folkeblad bringer 18. december 2012 et pragteksempel på udenomssnak. Forfatteren bag er DSU’eren Kasper Skov Andersen, som ved hjælp af en potpourri af udokumenteret lovprisning af heldagsskolen og afstikkere til både verdensfred og global opvarmning undgår at forholde sig til de problemer knyttet til heldagsskolen, jeg har fremhævet her i folkebladet.

Den øgede undervisningstid i alle folkeskoler vil fratage forældrene ansvaret for deres børn og tvinge dem, der insisterer på at tilbringe mest mulig tid med børnene, til at vælge en privatskole – medmindre de da ikke har råd og må finde sig i ensretningen. Endvidere viser internationale undersøgelser, at længere undervisningstid ikke virker.

Jeg ønsker det bedste for alle børn. Netop derfor ligger det mig meget på sinde, at de omlægninger af en i forvejen velfungerende folkeskole, vi foretager, skal have en dokumenteret positiv effekt på fagligheden. Det er ikke tilfældet hvad angår heldagsskolen – og når vi oven i købet har at gøre med et forslag, der indskrænker både børnenes, forældrenes og folkeskolernes frihed, er min skepsis endnu større.

Skov Andersen er imidlertid så overbevist om heldagsskolens gavnlighed, at han ikke vil diskutere den. “Lad os […] hellere diskutere, hvad den ekstra tid skal bruges på,” foreslår han. Rammen om fremtidens folkeskole står med andre ord ikke til at rokke – men hvis det er de indholdsmæssige detaljer i Socialdemokraternes forslag, “der er på programmet, så er jeg klar på diskussion,” bedyrer han. Ak ja. Vi alene vide.