VU er ikke diskriminerende

Mads KnudsenDette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 28/4 – 2014.

Jeg kan forstå, at der er opstået en mindre misforståelse hos Danske Handicaporganisationer i Viborgs læserbrev d. 26/4. Jeg skal for det første understrege, at Venstres Ungdom i Viborg på ingen måder ønsker at begrænse overvægtige menneskers mulighed for at færdes i det offentlige rum.

Læserbrevet d. 23/4 var ment som en ironisk kommentar til forbudsdebatten. Især den måde, hvorpå rygerne bliver jaget vildt i det offentlige rum.

Jeg kan også på det kraftigste afkræfte, at VU skulle have en nedværdigende tilgang til handicappede. Faktisk er VU Viborg den eneste politiske ungdomsforening i byen, hvor man har en handicappet i bestyrelsen, nemlig undertegnede, som er let spastiker, og jeg har aldrig oplevet nogen form for diskrimination i VU – hverken lokalt eller på landsplan.

Derimod har jeg oplevet den store tolerance og forståelse for forskellighed, der hersker i et liberalt ungdomsparti som VU.

Til sidst vil jeg tage fat i påstanden om, at VU’s tidligere landsformand skulle have haft en holdning om, at man ville fratage overførselsindkomstmodtageres stemmeret. Det er en direkte løgn. Vedkommende, som udtalte dette, var formand for vores Politiske Udvalg, og altså ikke for organisationen.

Den daværende VU-formand tog også skarp afstand fra udtalelsen. Det pågældende medlem har efterfølgende trukket sig fra VU efter hårdt pres.