VU Midt/Vests kandidatpræsentation og Mini-LSK

KandidatpræsentationVenstres Ungdom i Viborg har i år æren af at være vært ved kandidatpræsentation og Mini-LSK for Venstres Ungdom i Midt- og Vestjylland.

Arrangementet forbereder Venstres Ungdoms medlemmer til landsstævnet på to måder. For det første er kandidatpræsentationen en mulighed for at stifte bekendtskab med kandidaterne til Forretningsudvalget og høre om deres visioner for Venstres Ungdom.

For det andet giver Mini-LSK’et en mulighed for at blive klogere på retorik og resolutionsskrivning, dels igennem kompetente oplæg om begge dele, dels igennem den fælles diskussion af de resolutionsforslag til landsstævnet, der stilles af Mini-LSK’et.

Program
15:00-16:00 | Oplæg v. Nanna Østergaard og Morten Ravn om resolutionsskrivning og retorik
16:00-18:00 | Mini-LSK med diskussion og resolutionsskrivning
18:00-19:00 | Fællesspisning
19:00-21:00 | Kandidatpræsentation
21:00-??:??    | Aftenen fortsætter i baren

Tilmelding på Facebook.