VU på Borgen

Kristian, Marie og Mathias foran Viborg Domkirke
Et stærkt, liberalt Viborghold foran Viborg Domkirke

Kristian Pihl Lorentzen er vores lokale, liberale arbejdshest på Borgen. Kristian er Venstres trafikordfører, og han arbejder bl.a. for mere frihed under ansvar – også for unge trafikanter.

Han har fx fremsat følgende beslutningsforslag:

Kørekort til lille knallert for 15-årige
Kørekort til stor knallert og lille MC for 16-årige
En forsøgsordning med kørekort til bil for 17-årige

Disse beslutningsforslag vil bl.a. øge trafiksikkerheden via en trinvis tilvænning og styrke mobiliteten blandt unge i fx yderområderne.

Kristian arbejder målrettet for et mildere erhvervsklima i Danmark, bl.a. ved sænkning af skatterne og forbedring af vejnettet.

Kristian deltager gerne i møder med VU, hvor han orienterer om den politiske situation på Borgen.

Du kan følge Kristian på Facebook og Twitter. Du kan også læse mere om Kristian på hans hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig hans månedlige nyhedsbrev.