VU Viborg gennemfører medlemsundersøgelse

VU Viborg gennemfører netop nu en undersøgelse af, hvem foreningens medlemmer er, hvad de beskæftiger sig med i det daglige og ikke mindst hvad de ønsker af deres  medlemskab. Undersøgelsen, der er et resultat af de visioner for foreningens fremtid, der blev vedtaget på visionsseminaret tidligere på året, har til formål at give bestyrelsen en bedre idé om, hvilke aktivitetsformer og kommunikationsplatforme, medlemmerne sætter størst pris på, således at arbejdet kan tilpasses disse ønsker.

“Vi håber, at mange af vores medlemmer vil sætte de par minutter af, det tager at besvare spørgeskemaet. For hvert enkelt medlem tager det kort tid at svare på de spørgsmål, der stilles, men svarene er af stor værdi for bestyrelsen, når vi skal prioritere og målrette vores indsats,” siger VU Viborgs næstformand, Isak Krab Koed.

Det er stadig muligt at deltage i medlemsundersøgelsen.