VU Viborg i fuld vigør

VU Viborgs medlemmer genvalgte på generalforsamlingen d. 18/2 – 2012 enstemmigt foreningens hidtidige formand, Isak Krab Koed. Til bestyrelsen valgtes Rikke Skovgård, Ida Østergaard, Morten Mellbak, Claus Bitsch, Mads Knudsen, Mathias Wingaa, Jakob Harritz og Anders Skafte.

På gårsdagens konstituerende møde besattes foreningens tillidsposter som følger:

  • Isak Krab Koed opnåede genvalg til posten som VU’s repræsentant i Venstre i Viborg Kommune, webredaktør for VU Viborg og posten som medlem af Venstres Ungdoms landsstyrelse.
  • Rikke Skovgård blev valgt som næstformand og medlemsansvarlig for foreningen samt som suppleant til Landsstyrelsen.
  • Claus Bitsch opnåede genvalg til kassererposten.
  • Anders Skafte valgtes til ansvarlig for politiske aktiviteter og genvalgtes som VU’s repræsentant i Venstre i Vestjyllands EU-udvalg.
  • Morten Mellbak valgtes til ansvarlig for sociale aktiviteter.
  • Mathias Wingaa blev valgt til sekretær for foreningen og VU-repræsentant i Venstre i Viborgs vælgerforening.
  • Jakob Harritz blev valgt til VU’s repræsentant i Venstre i Viborg Kommune.
  • Mads Knudsen blev valgt til VU Viborgs repræsentant i Venstre i Viborgs vælgerforening.

Foreningens formand, Isak Krab Koed, der også er webredaktør for Venstres Ungdom og observatør i VU’s Forretningsudvalg, glæder sig over den kompetente og engagerede bestyrelse, det er lykkedes at samle. “Den nye bestyrelse er en slagkraftig blanding af organisatorisk og politisk tæft, af gamle kendinge og nye ansigter, og det lover godt for det kommende års arbejde,” siger han.

Og arbejdet er vigtigere end nogensinde før. “Netop i disse dage, hvor den røde regering famler sig frem med et uskønt miks af betonsocialisme, dilettanteri  og halvhjertede vækstinitiativer, er der brug for en klar røst, der spreder budskabet om det borgerlig-liberale alternativ: personlig frihed, afbureaukratisering og økonomiske reformer,” mener VU-formanden.