VU Viborgs fester – kendt fra Information

Information bragte d. 16. april 2010 artiklen Venstre erstatter sundhedshysteri med sexstrategi af journalist Marchen Neel Gjertsen. I avisens trykte udgave fremgik det, at der – trods artiklens placering midt i avisen – var tale om en bagsidehistorie, det vil sige en humoristisk historie, der ikke overholder gængse nyhedskriterier og objektivitetsidealer. På Informations netavis fremgik dette desværre ikke. For at rydde eventuelle misforståelser af vejen gennemgås artiklens usandfærdigheder for en sikkerheds skyld her. Det er således usandt,

  • at Venstre har ændret sundhedspolitik. V’s sundhedspolitik er på ingen måde ændret – og slet ikke i den groteske retning, Information beskriver.
  • at Information er kommet i besiddelse af et internt strategipapir. Der er tale om citat fra den offentlige indbydelse på Facebook og på vuviborg.dk.
  • at VU Viborg anbefaler en livsstil, der minder om den, som føres af deltagerne i Paradise Hotel. Hverken hvad angår alkoholforbrug, rygning eller seksualvaner er dette tilfældet.

Paradise Hotel-festen blev afviklet som en ganske almindelig og hyggelig VU-fest og afveg kun fra en vanlig VU-fest deri, at vi gennemførte et rollespil, der havde visse lighedspunkter med TV3’s serie, men var en ironisk og humoristisk parodi på denne og altså ikke på nogen måde kan siges at indikere anprisning af Paradise Hotel eller programmets deltagere som forbilleder eller eksempler til efterfølgelse i øvrigt.

I VU Viborg er vi naturligvis begejstrede over, at vore fester af Information vurderes at være i offentlighedens interesse, og avisen er velkommen til at dække den kommende tids arrangementer i foreningen. Imidlertid vil vi henstille til, at man i sådanne omtaler forholder sig til fakta og ikke spreder urigtige oplysninger. Det kan hverken Information eller VU Viborg være tjent med.